top of page

Privacyverklaring

Het doel van deze Privacyverklaring is het bieden van transparantie inzake Medicijndoos.nl standpunt omtrent privacy en de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten. Ons doel is om te laten zien dat dat wij zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan op een manier die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De complete privacyverklaring van Medicijndoos.nl is te downloaden in pdf vorm.

bottom of page